>> เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล <<

 

:: เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล 2 หน้าจอ ::


พิกัด
15 Kg.
10 Kg.
6 Kg.
3 Kg.
2 Kg.
1 Kg.
ค่าละเอียด
5 g.
5 g.
2 g.
1 g.
1 g.
1 g.
น้ำหนักต่ำสุด
ที่ใช้ในการชั่ง
100 g.
100 g.
40 g.
20 g.
20 g.
20 g.
จอแสดงผล
23.0 มม. X 65.0 มม. LCD DISPLAY
ตัวเลขสูง : 14.50 มม.
ขนาดจาน
รองรับน้ำหนัก
210 มม. X 190 มม. เสตนเลส
น้ำหนักเครื่องชั่ง
2.230 กก.
อุณหภูมิ
ขณะใช้งาน
-5  ํC ถึง 40  ํC ; ความชื้นขณะใช้งาน
น้อยกว่า 80% RH
ใช้ไฟ
แบตเตอรี่ 1.5 V. ขนาด C จำนวน 4 ก้อน หรือ
อแดปเตอร์ 6 V DC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:: เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล 1 หน้าจอ ::


พิกัด
15 Kg.
10 Kg.
6 Kg.
3 Kg.
ค่าละเอียด
5 g.
5 g.
2 g.
1 g.
น้ำหนักต่ำสุด
ที่ใช้ในการชั่ง
100 g.
100 g.
40 g.
20 g.
จอแสดงผล
ขนาดตัวเลข 10.0 มม. X 20.0 มม.
LCD มีไฟ Backlight
ขนาดจาน
รองรับน้ำหนัก
210 มม. X 190 มม. เสตนเลส
น้ำหนักเครื่องชั่ง
2.230 กก.
อุณหภูมิ
ขณะใช้งาน
-5  ํC ถึง 40  ํC ; ความชื้นขณะใช้งาน
น้อยกว่า 80% RH
ใช้ไฟ
ไฟ AC 220V
พร้อมแบตเตอรี่ชาร์ตไฟได้ DC 6V/4Ah